Funkcjonowanie osób chorujących psychicznie we współczesnych społeczeństwach Polski i Ukrainy

  • Iryna Drozd Uniwersytet Rzeszowski

Abstract

Sytuacja osób z zaburzeniami psychicznymi nie jest gruntownie zbadana. Zdiagnozowano, co prawda, najważniejsze jednostki chorobowe, tworzy się coraz skuteczniejsze leki i formy terapii, istnieje sieć specjalistycznych placówek zdrowotnych i opiekuńczych, ale wciąż nie do końca poznany pozostaje obszar funkcjonowania osób chorych oraz ich relacji z otoczeniem. Instytucjami wspierającymi osoby chorujące psychicznie są szpitale psychiatryczne, poradnie zdrowia psychicznego, organizacje pomocy społecznej oraz inne organizacje i stowarzyszenia pozarządowe. Niniejsze opracowanie przedstawia sytuację tych osób w oparciu o dane liczbowe z urzędów statystycznych Polski.

Published
2018-12-10
How to Cite
DROZD, Iryna. Funkcjonowanie osób chorujących psychicznie we współczesnych społeczeństwach Polski i Ukrainy. Młoda Humanistyka, [S.l.], v. 12, n. 2, dec. 2018. ISSN 2353-6950. Available at: <https://humanistyka.com/index.php/MH/article/view/174>. Date accessed: 23 may 2022.