Teorie zróżnicowanych ról społecznych a przestępczość kobiet. Wybrane zagadnienia

  • Izabela Bentkowska-Furman Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Rzeszowski

Abstract

Niniejszy artykuł dotyczy problemu społecznego, jakim jest przestępczość kobiet. Celem tekstu jest omówienie wybranych zagadnień dotyczących skali zjawiska oraz wyjaśniających go teorii socjologicznych, w tym w szczególności teorii zróżnicowanych ról społecznych, przywołanych w kontekście przestępczości kobiet. W artykule podjęto próbę wskazania, czym charakteryzuje się przestępczość kobiet, jakie są jej przyczyny, uwarunkowania oraz statystyki dotyczące przestępczości, w kontekście płci i roli społecznej kobiet.

Published
2018-12-10
How to Cite
BENTKOWSKA-FURMAN, Izabela. Teorie zróżnicowanych ról społecznych a przestępczość kobiet. Wybrane zagadnienia. Młoda Humanistyka, [S.l.], v. 12, n. 2, dec. 2018. ISSN 2353-6950. Available at: <https://humanistyka.com/index.php/MH/article/view/176>. Date accessed: 26 nov. 2022.