Środowisko innowacyjne oraz regionalne systemy innowacji

  • Krystyna Cybulska-Machowska Uniwersytet Rzeszowski

Abstract

Obecnie można spostrzec wysoką dynamikę zmian w życiu społecznym oraz gospodarczym. Regiony aby utrzymać swą konkurencyjność, zmuszone są do przewidywania tych zmian. Na przytoczone wyzwanie odpowiedzią są innowacje.
Innowacje, a także zaawansowane technologie są dzisiaj fundamentem rozwoju największych światowych gospodarek. Można dostrzec coraz zwiększone zainteresowanie wdrażaniem innowacji w procesach produkcji, jak również w obrębie innowacji organizacyjnych wewnątrz jednostek gospodarczych powiązanych między innymi z wdrażaniem systemów zarządzania zasobami ludzkimi, najnowszych systemów informatycznych.
Celem artykułu jest przedstawienie innowacyjności w oparciu o środowisko innowacyjne oraz regionalne systemy innowacji. Następnie zostanie opisana istota i definicja innowacji i innowacyjności. Ponadto zostaną zaprezentowane uwarunkowania i wskaźniki innowacyjności gospodarczej. Dla realizacji zamierzenia posłużono się metodą analizy opartej na studiach literatury przedmiotu zarówno autorów polskich jak również zagranicznych.

Published
2018-12-10
How to Cite
CYBULSKA-MACHOWSKA, Krystyna. Środowisko innowacyjne oraz regionalne systemy innowacji. Młoda Humanistyka, [S.l.], v. 12, n. 2, dec. 2018. ISSN 2353-6950. Available at: <https://humanistyka.com/index.php/MH/article/view/178>. Date accessed: 23 may 2022.