Monitorowanie i ewaluacja polityki rozwoju na szczeblu regionalnym

  • Paweł Szczęch

Abstract

Rozwój regionalny stanowi kluczowe pojęcie, wokół którego skupia się problematyka zmian zachodzących w sferze społeczno-ekonomicznej. Nowy paradygmat polityki rozwoju zakłada dalsze zwiększenie autonomii samorządu województwa zarówno w zakresie tworzenia wizji rozwoju (strategii), jak i systemu realizacji tego planu.
Celem głównym artykułu jest przedstawienie zasad monitorowania i ewaluacje polityki rozwoju na szczeblu regionalnym. Ponadto pokazanie jak w praktyce samorząd województwa realizuje podsystem wdrażania strategii rozwoju województwa, obejmujący podmioty, instrumenty oraz zasady i procedury obowiązujące instytucje uczestniczące w jego realizacji.

Published
2018-12-10
How to Cite
SZCZĘCH, Paweł. Monitorowanie i ewaluacja polityki rozwoju na szczeblu regionalnym. Młoda Humanistyka, [S.l.], v. 12, n. 2, dec. 2018. ISSN 2353-6950. Available at: <https://humanistyka.com/index.php/MH/article/view/180>. Date accessed: 23 may 2022.