Rola szkoły podstawowej w zapewnianiu bezpieczeństwa uczniom - badania ankietowe

  • Aleksandra Bartkowska-Dyla

Abstract

Szkoła dla dziecka stanowi niejako drugi dom. Uczniowie niejednokrotnie spędzają w niej większą część swojego dnia. Każdy człowiek, także dziecko, ma potrzebę poczucia bezpieczeństwa. Gdy jest ona spełniona, człowiek czuje się pewnie i właściwie się rozwija. Prawdziwy, prawidłowo funkcjonujący dom właśnie tak jest kojarzony – bezpieczny, ciepły, do którego chce się wracać.
Szkoła, na czas trwania zajęć zastępuje dom i wspomaga rodziców w edukacji i wychowaniu młodego człowieka. Przejmuje również odpowiedzialność za dzieci zarówno podczas zajęć obowiązkowych, dodatkowych, przerw, jak również podczas wyjść i wycieczek. Dużym wyzwaniem dla szkoły jest taka organizacja pracy, by uczniowie chcieli tam wracać i spędzali czas w bezpiecznych i higienicznych warunkach.
W artykule przedstawione zostały podstawowe zadania szkoły i pracowników, z uwzględnieniem różnych czynników wpływających na bezpieczeństwo uczniów, a także część badań przeprowadzonych w szkole podstawowej, dotycząca uwarunkowań bezpieczeństwa. Przybliżone zostały również najczęstsze zagrożenia występujące na terenie tych jednostek oświatowych.

Published
2018-12-11
How to Cite
BARTKOWSKA-DYLA, Aleksandra. Rola szkoły podstawowej w zapewnianiu bezpieczeństwa uczniom - badania ankietowe. Młoda Humanistyka, [S.l.], v. 13, n. 3, dec. 2018. ISSN 2353-6950. Available at: <https://humanistyka.com/index.php/MH/article/view/182>. Date accessed: 20 may 2022.