Przyczyny leżące u podstaw ubezwłasnowolnienia źródłem dysfunkcjonalności rodziny

  • Daniel Jakimiec

Abstract

Rodzina jest osobliwą grupą, która stanowi naturalny i niezastąpiony element struktury społecznej, określany często podstawową komórką bądź jednostką. W ujęciu socjologicznym jest ona utożsamiana z naturalnym środowiskiem narodzin i rozwoju człowieka. W rodzinie dziecko, a w późniejszym okresie dojrzały człowiek zaspokajają swoje podstawowe potrzeby życiowe. Opiera się ona na relacjach osobistych i prezentowanych postawach. Występujące w rodzinie postawy, relacje i wzajemne więzi powodują, że rodzinie przypisuje się szereg funkcji, które ma do spełnienia. Gdy rodzina nie wypełnia tych funkcji wówczas staje się dysfunkcjonalna. Źródłem dysfunkcjonalności rodziny mogą być przyczyny leżące po stronie jednego z małżonków. Zakres tych przyczyn obejmuje także te uzasadniające ubezwłasnowolnienie. Regulacja dotycząca tego rodzaju przyczyn została zamieszczona przez ustawodawcę między innymi w art. 13 § 1 oraz art. 16 § 1 Kodeksu cywilnego. Według tych przepisów ubezwłasnowolnienie uzasadniana choroba psychiczna, niedorozwój umysłowy albo innego rodzaju zaburzenia psychiczne w szczególności pijaństwo lub narkomanię. W toku postępowania wykonawczego sąd opiekuńczy powinien dążyć do anihilacji tych przyczyn i w ten sposób zmierzać do reintegracji środowiska rodzinnego osoby nimi dotkniętej.

Published
2018-12-11
How to Cite
JAKIMIEC, Daniel. Przyczyny leżące u podstaw ubezwłasnowolnienia źródłem dysfunkcjonalności rodziny. Młoda Humanistyka, [S.l.], v. 13, n. 3, dec. 2018. ISSN 2353-6950. Available at: <https://humanistyka.com/index.php/MH/article/view/186>. Date accessed: 20 may 2022.