Marks-Lenin. Intelektualne i strukturalne warunki przewrotu komunistycznego w świetle klasycznych teorii rewolucji

  • Marcin Hylewski Uniwersytet Śląski

Abstract

Celem eseju jest prezentacja dwóch najważniejszych w historii ruchu komunistycznego teorii rewolucji autorstwa Karola Marksa i Włodzimierza Lenina, a także rekonstrukcja zawartych w nich opisów warunków powodzenia wielkiej rewolucji proletariackiej mającej otworzyć drogę do komunizmu. Analiza obejmuje konieczne przemiany procesu historycznego, odpowiadające im transformacje proletariackiej świadomości oraz szereg wymogów strukturalnych odnoszących się do kwestii organizacji proletariatu i instytucjonalizacji praktyki rewolucyjnej (konstytucja partii). Osobna uwaga poświęcona jest problemowi tzw. dyktatury proletariatu mającej stanowić etap przejściowy w budowie komunizmu. Zestawione z sobą wspomniane teorie pozwalają na ukazanie wyraźnych inspiracji i odniesień na intelektualnej linii Marks-Lenin, ale także szeregu deformacji marksowskiej teorii dokonanych – tak na niwie interpretacyjnej, jak również w praktyce politycznej – przez bolszewickiego przywódcę. Finalnie wskazując na braki w marksowskich deskrypcjach komunizmu ukazuję utopijne oblicze analizowanego projektu.

Published
2018-12-11
How to Cite
HYLEWSKI, Marcin. Marks-Lenin. Intelektualne i strukturalne warunki przewrotu komunistycznego w świetle klasycznych teorii rewolucji. Młoda Humanistyka, [S.l.], v. 13, n. 3, dec. 2018. ISSN 2353-6950. Available at: <https://humanistyka.com/index.php/MH/article/view/192>. Date accessed: 19 may 2022.