Zasada suwerenności narodu, jako jedna z podstawowych zasad ustroju demokratycznego

  • Mateusz Ficek Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

Abstract

W swoim artykule, zatytułowanym Zasada suwerenności narodu, jako jedna z podstawowych zasad ustroju demokratycznego, chciałbym dokonać analizy suwerenności narodu poruszając kwestie demokracji. Suwerenność narodu – doktryna polityczna, opierająca się na władzy obywateli. Lud jako suweren w państwie, posiada uprawnienia do podejmowania decyzji z myślą o dbanie oraz przestrzeganie dóbr i interesów wszystkich jego członków. Przedstawiam jej historyczną ewolucję, staram się wyjaśnić czym ona jest, oraz na czym opiera się aktualnie. Naród jest twórcą prawa, i poprzez to władzy. Suwerenność narodu również jest przedstawiana w kontekście demokracji sprawowanej pośrednio przez okresowo wybieranych reprezentantów lub bezpośrednio sprawowanej przez lud. Uwzględniając przemyślenia odnośnie zastosowania nowoczesnych technologii w demokracji. W Polsce podmiotem dzierżącym władzę jest naród wypełniając zasadę suwerenności zagwarantowaną przez art. 4 Konstytucji RP z 1997r., która w ustroju demokratycznym legitymizuje Naród do wyrażania swej woli, poddając go analizie.

Published
2018-12-11
How to Cite
FICEK, Mateusz. Zasada suwerenności narodu, jako jedna z podstawowych zasad ustroju demokratycznego. Młoda Humanistyka, [S.l.], v. 13, n. 3, dec. 2018. ISSN 2353-6950. Available at: <https://humanistyka.com/index.php/MH/article/view/194>. Date accessed: 19 may 2022.