Propozycja nowego ujęcia teoretycznego w badaniach chińskiej urbanizacji

  • Mikołaj Przepiórkowski Instytut Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego

Abstract

Wraz z wprowadzeniem w życie na przestrzeni 2014 i 2016 r. programu Nowej Chińskiej Urbanizacji, zachodnie oraz chińskie studia nad urbanizacją wkraczają w kolejny etap. Niniejszy artykuł przedstawia jako pierwszy w Polsce oryginalne studium dotychczasowych badań chińskiej urbanizacji Chaolina Gu, Liya Wu oraz Iana Cooka o tytule Progress in research on Chinese urbanization i proponuje nową perspektywę teoretyczną do zastosowania w kolejnych eksploracjach. Przytoczony zostaje podział okresów, na które wspomniani urbaniści dzielą naukę zachodnią i rdzennie chińską, najważniejsze nazwiska i trendy, a następnie zbiór rozrasta się o własny wybór i interpretację autora wśród prac dostępnych po 2010 r. Druga część tekstu zbudowana jest wokół tezy, że połączenie następujących po sobie nurtów neomarksizmu modernizacji, reprezentowanych w jednym przypadku przez Johna Logana i Harveya Molotcha, a w drugim przez Davida Harveya, służyć może jako dobre narzędzie teoretyczne do zrozumienia Nowej Chińskiej Urbanizacji. Teorie te wydają się stanowić jedną z potencjalnych odpowiedzi na zgłoszone przez Chaolina Gu, Liya Wu oraz Iana Cooka zapotrzebowanie na socjologiczne i urbanizacyjne paradygmaty, które posłużą jako narzędzia do całościowego opisania „urbanizacji z chińskimi charakterystykami” w okresie otwarcia badań nad doktryną Nowej Chińskiej Urbanizacji i potencjalnie mogłyby przyczynić się do poszerzenia jednowymiarowych dotychczas paradygmatów interpretacyjnych.

Published
2018-12-11
How to Cite
PRZEPIÓRKOWSKI, Mikołaj. Propozycja nowego ujęcia teoretycznego w badaniach chińskiej urbanizacji. Młoda Humanistyka, [S.l.], v. 13, n. 3, dec. 2018. ISSN 2353-6950. Available at: <https://humanistyka.com/index.php/MH/article/view/198>. Date accessed: 19 may 2022.