Problematyka etniczna w lokalnej prasie. Społeczność żydowska powiatu jarosławskiego na przełomie lat 20. i 30. XX wieku, w świetle „Expressu Jarosławskiego”

  • Natalia Mazur

Abstract

Niniejszy artykuł jest wynikiem przeprowadzonej analizy lokalnej prasy polskojęzycznej z lat 1928 – 1932, pod kątem zamieszczonych informacji o ludności żydowskiej powiatu jarosławskiego. Analizą objęto wydania „Expressu Jarosławskiego”. Głównym celem pracy było omówienie roli, jaką społeczność żydowska odegrała w powiecie jarosławskim, przełomu lat 20. i 30 XX wieku, w czasach kryzysu gospodarczego. Omówione zostały zagadnienia opublikowane w czasopiśmie, obejmujące działalność stowarzyszeń żydowskich i udział w dziele niesienia pomocy potrzebującym, tak potrzebnej w trudnych czasach złej koniunktury ekonomicznej. Ponadto poruszono temat dotyczący postaw młodzieży żydowskiej, ich przynależności do organizacji, udział w życiu społecznym i kulturalnym. Podkreślono aktywną działalność Organizacji Syjonistycznej i podejmowane przez nią inicjatywy. Ważną część rozważań stanowi opis społeczności żydowskiej powiatu jarosławskiego pod kątem zagadnień kulturalnych, aktywności stowarzyszeń, wydarzeń ze sfery kultury, sztuki, nauki. Przedstawiono informacje z dziedziny sportu, zamieszczane na łamach „Expressu Jarosławskiego” oraz te dotykające problematyki szkolnictwa i opieki zdrowotnej. Zła koniunktura ekonomiczna wywoływała różne postawy wśród społeczeństwa. Obok pozytywnych postaw, pojawiają się zachowania negatywne – przestępstwa, oszustwa, różnego rodzaju patologie społeczne, które również zostały poruszone w niniejszym artykule. Wspomniano także o działalności gospodarczej ludności żydowskiej powiatu jarosławskiego, sposobach radzenia sobie z kryzysem oraz o udziale Żydów w Radzie Miejskiej.

Published
2018-12-11
How to Cite
MAZUR, Natalia. Problematyka etniczna w lokalnej prasie. Społeczność żydowska powiatu jarosławskiego na przełomie lat 20. i 30. XX wieku, w świetle „Expressu Jarosławskiego”. Młoda Humanistyka, [S.l.], v. 13, n. 3, dec. 2018. ISSN 2353-6950. Available at: <https://humanistyka.com/index.php/MH/article/view/199>. Date accessed: 20 may 2022.