Kapitał społeczny a rozwój regionalny

  • Sławomir Bździuch

Abstract

Celem niniejszej publikacji jest omówienie teorii związanej z kapitałem społecznym i jego wpływu rozwój regionalny. W pracy przyjęto założenie, iż kapitał społeczny ma zasadniczy wpływ na rozwój gospodarczy regionu oraz że jego akumulacji sprzyja rozwój społeczeństwa obywatelskiego na danym terenie. Niniejsza praca posiada trzy rozdziały teoretyczne. W pierwszym rozdziale podjęto się próby dokonania charakterystyki zagadnienia kapitału społecznego. Zidentyfikowano również pozytywne i negatywne formy kapitału społecznego oraz przykłady ich występowania. Po analizie funkcji kapitału społecznego podjęto się próby ostatecznego zdefiniowania jego zakresu. W drugim rozdziale omówiona została teoria rozwoju regionalnego i czynniki determinujące jego rozwój. Wskazano niezwykle ważną rolę władz samorządowych w kształtowaniu zrównoważonego rozwoju regionalnego. W trzecim rozdziale podkreślono rolę kapitału społecznego w rozwoju regionalnym oraz budowaniu dobrobytu społeczeństwa. Przytoczono badania potwierdzające powyższą tezę oraz podkreślono rolę państwa w rozwoju kapitału społecznego poprzez tworzenie odpowiednich uwarunkowań. Podsumowując całość pracy wskazano, iż kapitał społeczny ma wymierny wpływ na rozwój regionalny.

Published
2018-12-11
How to Cite
BŹDZIUCH, Sławomir. Kapitał społeczny a rozwój regionalny. Młoda Humanistyka, [S.l.], v. 13, n. 3, dec. 2018. ISSN 2353-6950. Available at: <https://humanistyka.com/index.php/MH/article/view/205>. Date accessed: 20 may 2022.