Kształcenie polskich i słowackich pracowników socjalnych – analiza porównawcza

  • Dorota Rynkowska Instytut Socjologii, Uniwersytet Rzeszowski

Abstract

Obowiązujący model pracy socjalnej, zarówno w realiach polskich, jak i słowackich zorientowany jest na integrację społeczną i tworzenie jednostkom szans indywidualnego rozwoju. Pracownicy socjalni działają na rzecz zmiany w środowisku oraz w życiu jednostek, rodzin i grup społecznych, którym służą. Celem niniejszego artykułu jest próba analizy porównawczej w zakresie kształcenia pracowników socjalnych w Polsce i na Słowacji.

Published
2018-12-11
How to Cite
RYNKOWSKA, Dorota. Kształcenie polskich i słowackich pracowników socjalnych – analiza porównawcza. Młoda Humanistyka, [S.l.], v. 13, n. 3, dec. 2018. ISSN 2353-6950. Available at: <https://humanistyka.com/index.php/MH/article/view/208>. Date accessed: 19 may 2022.