Wybrane kwestie edukacji w zakresie pracy socjalnej w kontekście nowych tendencji i kierunków rozwoju pomocy społecznej

  • Renata Wielgos-Struck, Małgorzata Bozacka Instytut Socjologii, Uniwersytet Rzeszowski

Abstract

Artykuł pokazuje potrzebę podejmowania prób uzupełniania programów edukacji przyszłych pracowników socjalnych. Autorki określają kierunki proponowanych zmian i ich znaczenie w profesjonalizacji zawodu pracownika socjalnego. Uwaga szczególna poświęcona została propozycjom tematycznym do programu kształcenia. Ich ideę przewodnią stanowią: potrzeba współpracy interdyscyplinarnej i międzyinstytucjonalnej, a także zmiany w organizacji i zarządzaniu pomocą społeczną.

Published
2018-12-11
How to Cite
MAŁGORZATA BOZACKA, Renata Wielgos-Struck,. Wybrane kwestie edukacji w zakresie pracy socjalnej w kontekście nowych tendencji i kierunków rozwoju pomocy społecznej. Młoda Humanistyka, [S.l.], v. 13, n. 3, dec. 2018. ISSN 2353-6950. Available at: <https://humanistyka.com/index.php/MH/article/view/209>. Date accessed: 19 may 2022.