Pojęcie i ewolucja terroryzmu politycznego na świecie

  • Andrzej Bryk

Abstract

Celem niniejszej publikacji jest omówienie zjawiska terroryzmu politycznego na przestrzeni wieków. W pracy przyjęto założenie, że terroryzm jest pojęciem politycznym nierozłącznie związanym z władzą: dążeniem do niej, zdobyciem i utrzymaniem w celu realizacji zamierzonych zmian. Na początku artykułu zostały zaprezentowane najważniejsze ujęcia terroryzmu, a następnie została przedstawiona jego klasyfikacja. Autor przedstawiła rodowód pojęcia i jego ewolucję od pierwszych zamachów dokonywanych w starożytności, poprzez terror jakobiński, aż do aktywności Państwa Islamskiego. Szczególna uwaga została zwrócona na aktywności ugrupowań terrorystycznych w XX wieku.

Published
2019-06-28
How to Cite
BRYK, Andrzej. Pojęcie i ewolucja terroryzmu politycznego na świecie. Młoda Humanistyka, [S.l.], v. 14, n. 1, june 2019. ISSN 2353-6950. Available at: <https://humanistyka.com/index.php/MH/article/view/216>. Date accessed: 23 may 2022.