Istota i skuteczność reklamy w Internecie

  • Anna Głowacz

Abstract

Internet jest to medium wykorzystywane do zdobywania informacji, a także do komunikowania się z innymi ludźmi. Jest coraz powszechniej stosowany również jako środek skutecznej komunikacji marketingowej oraz promocji. Jednym z narzędzi wykorzystywanym przez firmy w Internecie jest reklama. Podstawowym celem reklamy jest przede wszystkim informowanie o produkcie bądź usłudze i nakłonienie odbiorców do dokonania zakupu. Głównym celem artykułu jest przedstawienie istoty i skuteczności reklamy stosowanej w sieci. W pierwszej części pracy podjęto próbę zdefiniowania pojęcia oraz funkcji reklamy internetowej. Następnie zaprezentowano oraz scharakteryzowano poszczególne rodzaje reklamy w sieci. W ostatniej części artykułu zostały przedstawione wyniki badań własnych. Do przeprowadzenia badań pierwotnych wykorzystano metodę badań ankietowych. Narzędziem badawczym zastosowanym do realizacji pomiaru był elektroniczny kwestionariusz ankiety. Metody statystyczne wykorzystane do analizy materiału empirycznego to przed wszystkim analiza struktury badanej zbiorowości. Zebrany i poddany analizie materiał badawczy został zaprezentowany za pomocą metody graficznej w postaci wykresów.

Published
2019-06-29
How to Cite
GŁOWACZ, Anna. Istota i skuteczność reklamy w Internecie. Młoda Humanistyka, [S.l.], v. 14, n. 1, june 2019. ISSN 2353-6950. Available at: <https://humanistyka.com/index.php/MH/article/view/217>. Date accessed: 20 may 2022.