Znaczenie kategorii reprodukcji w teorii autopojetycznych systemów społecznych dla zachowania tożsamości przez cząstkowy system społeczny

  • Grzegorz Smoliński

Abstract

W artykule analizowana jest różnica między perspektywą systemu ogólnego a jego manifestacjami w kontekście zmiany społecznej. Na nowo zdefiniowana zostaje reprodukcja systemów społecznych i odróżniona od odtwarzania, które zostaje uznane za niepozwalające na utrzymanie różnicy system/środowisko. Reprodukcja oznacza nawiązywanie jednych aktów komunikacyjnych do drugich o jak największej częstości, podczas gdy odtwarzanie - trwałe, niezmienne nawiązywanie aktów komunikacyjnych do innych aktów komunikacyjnych. Prowadzi to do jednej z ważniejszych implikacji dla teorii autopojetycznych systemów społecznych i jednocześnie przeczy w tym punkcie rozważaniom Luhmanna – do wniosku, że systemy mogą wpływać na inne systemy poprzez własną reprodukcję, bowiem odtwarzanie o jak największej częstotliwości (reprodukcja) prowadzi do nieuniknionego procesu upodabniania się jednych systemów do innych. Proces ten nie może jednak prowadzić do zaniku środowiska systemu, bowiem zanikłby sam system.

Published
2014-01-01
How to Cite
SMOLIŃSKI, Grzegorz. Znaczenie kategorii reprodukcji w teorii autopojetycznych systemów społecznych dla zachowania tożsamości przez cząstkowy system społeczny. Młoda Humanistyka, [S.l.], v. 2, n. 1, jan. 2014. ISSN 2353-6950. Available at: <https://humanistyka.com/index.php/MH/article/view/22>. Date accessed: 23 may 2022.