Polityka budżetowa gminy Błażowa w latach 2004-2016

  • Jagoda Bator

Abstract

Poniższy tekst przedstawia politykę budżetową gminy Błażowa w latach 2004-2016. Założeniem było przeanalizowanie dochodów i wydatków gminy i poddaniu ich analizie dynamiki. W wyniku przeprowadzonych badań ustalono, że dochody gminy Błażowa z wyjątkiem roku 2012 względem 2011 zachowują tendencję rosnącą. Procentowa realizacja planów dochodów i wydatków utrzymuje się na wysokim poziomie. Na dochody gminy składają się głównie subwencje państwowe. Gmina najwięcej wydaje na oświatę i wychowanie, pomoc społeczną, transport i łączność, administracją publiczną.

Published
2019-06-29
How to Cite
BATOR, Jagoda. Polityka budżetowa gminy Błażowa w latach 2004-2016. Młoda Humanistyka, [S.l.], v. 14, n. 1, june 2019. ISSN 2353-6950. Available at: <https://humanistyka.com/index.php/MH/article/view/223>. Date accessed: 19 may 2022.