Obywatelskie prawo wyboru kandydatów do Parlamentu Europejskiego – przykład Republiki Chorwacji

  • Katarzyna Daniel

Abstract

Celem niniejszego artykułu jest analiza przyczyn korzystania w niewielkim stopniu przez mieszkańców Chorwacji z obywatelskiego prawa wyboru kandydatów do Parlamentu Europejskiego. Wybory z ostatnich lat pokazują jednak, że zainteresowanie obywateli nie jest zbyt duże. Społeczeństwo Chorwacji nigdy nie było nadmiernie euroentuzjastyczne. Wynika to z kilku powodów, m.in. trudnych doświadczeń funkcjonowania w Jugosławii, co spowodowało, że Chorwaci nie są pozytywnie nastawieni do cedowania prerogatyw państwowych na rzecz innych podmiotów. Ponadto panuje powszechna obawa przed podporządkowaniem interesów krajowych większym państwom europejskim. Bardzo trudne do zaaprobowania były warunki stawiane Chorwacji podczas negocjacji były odbierane przez społeczeństwo jako jednostronnie korzystne dla Unii Europejskiej oraz nieuwzględniające nietypowych uwarunkowań społeczno-gospodarczych ich kraju (np. współpraca z Międzynarodowym Trybunałem Karnym dla byłej Jugosławii). Artykuł wskazuje na najważniejsze kwestie związane z przystąpieniem Chorwacji do grona państw członkowskich, ponieważ stąd wywodzi się uprawnienie Chorwatów do uczestnictwa w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Następnie opisano specyfikę procedur wyborczych, scharakteryzowano dotychczas przeprowadzone w Republice Chorwacji wybory oraz zaprezentowano wnioski.

Published
2019-06-29
How to Cite
DANIEL, Katarzyna. Obywatelskie prawo wyboru kandydatów do Parlamentu Europejskiego – przykład Republiki Chorwacji. Młoda Humanistyka, [S.l.], v. 14, n. 1, june 2019. ISSN 2353-6950. Available at: <https://humanistyka.com/index.php/MH/article/view/225>. Date accessed: 20 may 2022.