Dobry nauczyciel akademicki w opinii studentów Uniwersytetu Rzeszowskiego

  • Magdalena Gadamska, Krzysztof Jamroży

Abstract

Zarówno w dyskursie publicznym jak i naukowym często poruszana jest kwestia edukacji. Jest ona najczęściej rozważana z punktu widzenia zmian zachodzących w szkolnictwie wyższym. Modyfikacje w ramach reformy 2.0 dotykają nie tylko struktur uczelni, lecz także dydaktyki (np. programów studiów, efektów kierunkowych kształcenia). Zasadne więc zdaje się rozważenie, jak w obliczu tych zmian kształtuje się opinia studentów na temat nauczycieli akademickich. Należy bowiem pamiętać, że na jakość kształcenia wpływają nie tylko zmiany w strukturze uczelni wyższych czy programach studiów, lecz także posiadana wiedza oraz postawy przyjmowane przez wykładowców. W artykule autorzy prezentują wyniki badań pilotażowych jakie zostały przeprowadzone na Uniwersytecie Rzeszowskim wśród studentów i studentek kierunku praca socjalna oraz nauki o rodzinie. Wśród poruszanych kwestii były: cechy i czynniki jakie według respondentów wpływają na to, że nauczyciel akademicki jest dobrze oceniany, liczba znanych przez studentów dobrych wykładowców, opinia o tym co uczelnia może zrobić, by kadra była jak najlepsza oraz propozycje zmian w tym zakresie jakie wprowadziliby badani. Wyniki badań dotyczących kadry akademickiej w znacznej części potwierdzają analizy przeprowadzone zarówno przez lokalnych (np. Lesław Haber, Sławomir Rębisz) jak i krajowych (np. Barbara Grzegorczyk, Mirosława Rokitiańska) badaczy.

Published
2019-06-29
How to Cite
KRZYSZTOF JAMROŻY, Magdalena Gadamska,. Dobry nauczyciel akademicki w opinii studentów Uniwersytetu Rzeszowskiego. Młoda Humanistyka, [S.l.], v. 14, n. 1, june 2019. ISSN 2353-6950. Available at: <https://humanistyka.com/index.php/MH/article/view/227>. Date accessed: 20 may 2022.