Marketing polityczny w kampaniach prezydenckich w Polsce w latach 1990-2015

  • Mariusz Rudnik

Abstract

W tekście podjęto temat polskich kampanii prezydenckich w latach 1990-2015. Skupiono się na analizie mechanizmów prowadzenia kampanii prezydenckich w Polsce, a dokładniej, na związkach marketingu politycznego z wynikami wyborów. Całościowo artykuł uznać można za wprowadzenie do szerszych rozważań w zakresie marketingu politycznego, wykorzystywanego w kampaniach prezydenckich w okresie około- i po-transformacyjnym.
Artykuł jest próbą wstępnego omówienia i przeanalizowania metod, technik i środków, z jakich korzystano po to, aby zdobyć jak największą liczbę głosów i w konsekwencji wygrać wybory prezydenckie w latach 1990-2015. Czy poszczególne działania w tym zakresie miały bezpośredni wpływ na wyniki wyborów? Czy tak naprawdę tylko od marketingu politycznego zależy wygrana, bądź przegrana danego kandydata? Zasadniczym celem tego artykułu jest nie tylko charakterystyka poszczególnych kampanii prezydenckich, lecz również ocena wybranych strategii, do których uciekali się poszczególni kandydaci na przestrzeni lat.
Z perspektywy historycznej, marketing polityczny jest skomplikowaną „strukturą”, w której ramach powstają coraz to nowe sposoby zdobywania przychylności wyborców. Wpływ marketingu politycznego na konsekwencje rozgrywek politycznych w przypadku pełnienia najwyższej funkcji w kraju wydają się być niepodważalne. Warto jednak zadać pytanie: czy działania tego typu mogą być też niebezpieczne? Manipulowanie świadomością i nieświadomością o różnych faktach, inicjowanie zmian w zachowaniach społeczeństw (grup, wyborców), opieranie swojej wiedzy na danych z „Facebook’a” – czy te zagrożenia są niewielkie i należy je dalej bagatelizować?

Published
2019-06-29
How to Cite
RUDNIK, Mariusz. Marketing polityczny w kampaniach prezydenckich w Polsce w latach 1990-2015. Młoda Humanistyka, [S.l.], v. 14, n. 1, june 2019. ISSN 2353-6950. Available at: <https://humanistyka.com/index.php/MH/article/view/231>. Date accessed: 19 may 2022.