Klasa, którą kochamy. Klasowe mechanizmy funkcjonowania rynków małżeńskich

  • Gabriela Kamecka Instytut Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego

Abstract

Socjologia miłości nie jest popularną subdyscypliną wśród badaczy z dziedzin społecznych, mimo to w literaturze przedmiotu coraz częściej pojawiają się zagadnienia przemiany relacji intymnych, praktyk miłosnych czy związków małżeńskich. Współcześnie żyjemy w zindywidualizowanym i racjonalnym świecie, w którym z jednej strony nie ma miejsca na miłość, a z drugiej coraz częściej jej szukamy. Dostępne badania ilościowe wskazują na permanentną homogamię małżeńską, która jak dotąd nie została w wyczerpujący sposób przebadana jakościowo. Dlatego też ważne wydaje się zdiagnozowanie i poznanie mechanizmu, który wpływa na nasze wybory w kontekście doboru partnera oraz miejsca, w którym się dokonuje. Wobec powyższego artykuł podejmuje próbę wskazania nowych pól badawczych w socjologii miłości i ich związku z umiejscowieniem jednostek na drabinie stratyfikacyjnej. Głównym tematem pracy jest odkrycie wpływu naszych gustów, habitusu – a co za tym idzie klasy społecznej (w rozumieniu Pierre’a Bourdieu) – na wybory partnera na rynku małżeńskim.

Published
2019-06-29
How to Cite
KAMECKA, Gabriela. Klasa, którą kochamy. Klasowe mechanizmy funkcjonowania rynków małżeńskich. Młoda Humanistyka, [S.l.], v. 14, n. 1, june 2019. ISSN 2353-6950. Available at: <https://humanistyka.com/index.php/MH/article/view/240>. Date accessed: 20 may 2022.