Interwencja służb środowiska lokalnego w związku z wystąpieniem dysfunkcjonalności rodziny

  • Daniel Jakimiec

Abstract

Rodzina stanowi dziedzictwo kulturowe pokoleń poddane wielorakim wpływom z których każde jest ogniwem w jej historii. Analiza funkcji rodziny, jako podstawowej grupy społecznej oraz władzy rodzicielskiej wskazuje, że funkcje rodziny posiadają znacznie szerszy zakres aniżeli funkcje władzy rodzicielskiej. Funkcje rodziny, bowiem są realizowane wobec wszystkich jej członków zarówno osób dorosłych jak i małoletnich. Uregulowania w przedmiocie tych funkcji w zakresie dorosłych członków rodziny znajdują swój wyraz w szeregu norm zawartych w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym. Przy czym prawidłowe wykonywania przez rodziną jej funkcji także oddziałuje na prawidłowe wykonywanie władzy rodzicielskiej.

Published
2019-06-29
How to Cite
JAKIMIEC, Daniel. Interwencja służb środowiska lokalnego w związku z wystąpieniem dysfunkcjonalności rodziny. Młoda Humanistyka, [S.l.], v. 14, n. 1, june 2019. ISSN 2353-6950. Available at: <https://humanistyka.com/index.php/MH/article/view/244>. Date accessed: 20 may 2022.