Placówki edukacji publicznej w identyfikacji dysfunkcji rodziny

  • Daniel Jakimiec

Abstract

Placówkom edukacji publicznej wyznacza się w działaniach zmierzających do identyfikacji dysfunkcji rodzin rolę podmiotu rozpoznającego ich występowanie na podstawie obserwacji zachowań, postaw i wyglądu dziecka. Wszelkie niepokojące zmiany w tym zakresie powinny być przez placówki, o których mowa, traktowane jako wskaźniki dysfunkcjonalności ich rodzin. Ich zadaniem jest zidentyfikować potrzeby psychologiczne i pedagogiczne takiego ucznia, ująć je w karcie indywidualnych potrzeb oraz wdrożyć pomoc, do jakiej jest zobligowana przepisami placówka. W razie, gdy udzielenie skutecznej pomocy psychologicznej i pedagogicznej przekracza możliwości danej placówki edukacyjnej, zwrócić się ona powinna o wsparcie ze strony instytucji dysponującej większym w tym zakresie potencjałem.

Published
2019-06-29
How to Cite
JAKIMIEC, Daniel. Placówki edukacji publicznej w identyfikacji dysfunkcji rodziny. Młoda Humanistyka, [S.l.], v. 14, n. 1, june 2019. ISSN 2353-6950. Available at: <https://humanistyka.com/index.php/MH/article/view/245>. Date accessed: 20 may 2022.