Zrównoważony rozwój w ochronie środowiska. Uwarunkowania w Polsce na tle światowej sytuacji ekologicznej

  • Tomasz Chmiel Wydział Nauk Ekonomicznych i Prawnych Uniwersytet Przyrodniczo – Humanistyczny w Siedlcach

Abstract

Artykuł przedstawia rozwój tendencji ochrony środowiska na świecie i w Polsce. Jego celem jest przedstawienie głównych regulacji prawnych mających na celu ochronę środowiska w Polsce. Artykuł pokazuje także wpływ przepisów i tendencji światowych na polski system prawny w zakresie ochrony środowiska. Ostatnia część zawiera sugestie dotyczące ulepszenia systemu poprzez obowiązkowe dla wszystkich w Polsce regulacje wynikajace z obecnej sytuacji .

Published
2019-06-29
How to Cite
CHMIEL, Tomasz. Zrównoważony rozwój w ochronie środowiska. Uwarunkowania w Polsce na tle światowej sytuacji ekologicznej. Młoda Humanistyka, [S.l.], v. 14, n. 1, june 2019. ISSN 2353-6950. Available at: <https://humanistyka.com/index.php/MH/article/view/247>. Date accessed: 20 may 2022.