Language Self-awareness of the Ukrainians Against Polish-Ukrainian Relations in Galicia in the Second Half of the 19th – the Beginning of the 20th Century

  • Natalia Sanżarewska-Chmiel

Abstract

Śmierć  jest  nieodłącznym  elementemludzkiej  egzystencji.  Od  wieków podejmowane  są  działania  mające  na  celu  rozszyfrowanie  tajemnicy  śmierci  orazjej znaczenia. Nadzieja na życie wieczne jest zakodowana w ludzkiej naturze, co objawia się przez szereg rytuałów, które wykształciła każda kultura. Troska o godny pochówek, mający wpływ  na  los  zmarłych  w  wieczności  przejawiała  się  w  każdej  epoce  i  kulturze.  W rozumieniu  chrześcijańskim  śmierć  jest  początkiem  życia  wiecznego  przy  Bogu,  jest wydarzeniem w dziejach zbawienia.W pierwszej części pracy zostanie omówiona historia kultu zmarłych. Należy podkreślić, że ma jedynie charakter zarysu i podejmuje wybrane zagadnienia, mające związek z geneząrytuałów związanych z ceremonią funeralną. Następnie zostanie w sposób skrótowy omówiona teologiczna interpretacja śmierci oraz Liturgia pogrzebu w Polsce.

Published
2019-06-29
How to Cite
SANŻAREWSKA-CHMIEL, Natalia. Language Self-awareness of the Ukrainians Against Polish-Ukrainian Relations in Galicia in the Second Half of the 19th – the Beginning of the 20th Century. Młoda Humanistyka, [S.l.], v. 14, n. 1, june 2019. ISSN 2353-6950. Available at: <https://humanistyka.com/index.php/MH/article/view/254>. Date accessed: 20 may 2022.