Obraz czy(li) słowo? W poszukiwaniu języka uniwersalnego w Opisie podróży mistycznej z Oświęcimia do Zgorzelca 1257-1957 Henryka Wańka

  • Natalia Stępień Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Instytut Filologii Polskiej

Abstract

Stworzona przez Henryka Wańka definicja sztuki oraz poszukiwania języka totalnego przynoszą pewne trudności teoretyczne, przede wszystkim dotyczące możliwości przekładu dzieła malarskiego na utwór literacki i odwrotnie. Relacje zachodzące między obrazem a literaturą są w Opisie podróży mistycznej mocno uwydatnione głównie przez to, że twórca z Katowic łączy malarstwo i słowo bezpośrednio przez dodanie reprodukcji obrazów do swojego utworu, a także pośrednio przez formułowanie ocen, odnajdywanie podobnych funkcji różnego rodzaju sztuk oraz poszukiwania uniwersalnego języka artystycznego. Waniek nie jest jednak twórcą górnolotnych słów czy poruszających morałów. Do wielu nazw takich jak artysta, sztuka, język czy kultura odnosi się krytycznie, podkreślając, że niewiele z tych sformułowań cokolwiek dziś jeszcze znaczy. Należy więc według niego raz jeszcze pojęcia te zdefiniować lub przynajmniej zastanowić się nad ich wartością oraz sensem. W artykule zostanie przedstawiona wstępna definicja języka totalnego oraz cel poszukiwania go przez Wańka w sztuce. Opisane także zostaną języki: natury, alchemii i sztuki, które mają wspomagać język uniwersalny lub też mają być jego nieodłączną częścią. Zapewne szkic ten będzie starał się także odpowiedzieć na pytanie, czy Wańkowi udało się zastosować oraz z jakim skutkiem własne koncepcje artystyczne.

Published
2019-12-31
How to Cite
STĘPIEŃ, Natalia. Obraz czy(li) słowo? W poszukiwaniu języka uniwersalnego w Opisie podróży mistycznej z Oświęcimia do Zgorzelca 1257-1957 Henryka Wańka. Młoda Humanistyka, [S.l.], v. 15, n. 2, dec. 2019. ISSN 2353-6950. Available at: <https://humanistyka.com/index.php/MH/article/view/260>. Date accessed: 18 may 2022.