Struktura społeczna w świadomości studentów. Metafory Stanisława Ossowskiego jako narzędzie interpretacji studenckich wizji struktury społecznej

  • Piotr Czakon

Abstract

Artykuł podejmuje problem potocznych wizji struktury społecznej podzielanych przez studentów. W opracowaniu przedstawiono wybrane wątki i dane empiryczne z przeprowadzonych przez autora badań pt. Studenci o kształcie społeczeństwa w Polsce oraz powstałej na jego podstawie pracy1 . Publikacja zawiera zwięzłą rekonstrukcję ram teoretycznych niezbędnych do interpretacji świadomościowych wyobrażeń o strukturze społecznej. Szczególną uwagę przyłożono do zaprezentowania najważniejszych założeń świadomościowego ujęcia w analizie struktur społecznych oraz – mieszczącej się w tym ujęciu – klasyfikacji potocznych wizji struktury społecznej autorstwa Stanisława Ossowskiego. Klasyfikacja ta została wykorzystana przez autora artykułu jako narzędzie interpretacji studenckich wizji struktury społecznej. Ponadto, wskazano jakie cechy studentów, jako kategorii społecznej oraz uniwersytetu, jako instytucji sprawiają, że badanie studenckich wyobrażeń o strukturze społecznej ma charakter doniosły. Artykuł kończy się namysłem nad interpretacyjną i metodologiczną przydatnością sformułowanych przez Ossowskiego metafor uwarstwienia społecznego oraz wskazaniem na możliwe ścieżki rozwijania tego problemu w kolejnych badaniach.

Published
2014-12-01
How to Cite
CZAKON, Piotr. Struktura społeczna w świadomości studentów. Metafory Stanisława Ossowskiego jako narzędzie interpretacji studenckich wizji struktury społecznej. Młoda Humanistyka, [S.l.], v. 3, n. 2, dec. 2014. ISSN 2353-6950. Available at: <https://humanistyka.com/index.php/MH/article/view/27>. Date accessed: 20 may 2022.