Uniwersalne narzędzia badawcze kontra wewnętrzne aspekty kulturowe. Konstrukty społeczne honne-tatamae oraz uchi-soto jako elementy problematyczne w badaniach indywidualizacji-kolektywizacji społeczeństwa japońskiego.

  • Mikołaj Przepiórkowski Instytut Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego

Abstract

Niniejszy artykuł prezentuje dlaczego uniwersalistyczne wytwarzanie wskaźników w spektrum indywidualizmu-kolektywizmu okazuje się problematyczne z naukowego punktu widzenia - zwłaszcza w odniesieniu do społeczeństw Azji Wschodniej – w tym Japonii. Analiza konceptów kulturowych honne-tatamae oraz uchi-soto służy wyjaśnieniu błędów w zbyt uniwersalistycznej klasyfikacji niektórych zmiennych i wskaźników jako oznak indywidualizmu-kolektywizmu. Do badania wykorzystano zarówno literaturę naukową, jak też 14 indywidualnych wywiadów pogłębionych [IDI_1 - IDI_14] przeprowadzonych w latach 2017-2018 z Japończykami z młodszych i starszych pokoleń (obecnymi studentami i ich rodzicami). W efekcie postawiony zostaje postulat bardziej wrażliwego uwzględniania lokalnie uwarunkowanych, wewnętrznych zjawisk kulturowych jako czynników kluczowych i wartych redefinicji w teoriach szerokiego zasięgu o indywidualizacji-kolektywizacji. Jak może się bowiem okazać, pewne pozornie łatwe do klasyfikacji przy tworzeniu indeksów i wskaźników indywidualizacji zjawiska mogą być czymś zupełnie innym, niż wydają się z zewnątrz

Published
2020-05-19
How to Cite
PRZEPIÓRKOWSKI, Mikołaj. Uniwersalne narzędzia badawcze kontra wewnętrzne aspekty kulturowe. Konstrukty społeczne honne-tatamae oraz uchi-soto jako elementy problematyczne w badaniach indywidualizacji-kolektywizacji społeczeństwa japońskiego.. Młoda Humanistyka, [S.l.], v. 16, n. 1, may 2020. ISSN 2353-6950. Available at: <https://humanistyka.com/index.php/MH/article/view/276>. Date accessed: 18 may 2022.