Praca socjalna jako działanie wobec obszarów wykluczenia społecznego

  • Aneta Haligowska Uniwersytet Rzeszowski

Abstract

Praca socjalna, to pole działań społecznych różnych podmiotów zorientowanych na pomoc w rozwoju i towarzyszeniu jednostkom, grupom społecznym i społecznościom w przełamywaniu sytuacji trudnych. Podstawowe funkcje pracy socjalnej czyli funkcja ochronna, kontestująca oraz mediacyjna, pozwalają na podjęcie określonych czynności mających na celu zapobieganie różnym obszarom wykluczenia społecznego.

Published
2022-03-22
How to Cite
HALIGOWSKA, Aneta. Praca socjalna jako działanie wobec obszarów wykluczenia społecznego. Młoda Humanistyka, [S.l.], v. 18, n. 1, mar. 2022. ISSN 2353-6950. Available at: <https://humanistyka.com/index.php/MH/article/view/297>. Date accessed: 26 nov. 2022.