Rodzina z problemem alkoholowym, funkcjonowanie oraz wpływ alkoholizmu na rozwój dziecka w okresie dzieciństwa oraz dorosłości

  • Paulina Waląg Uniwersytet Rzeszowski

Abstract

Funkcjonowanie człowieka w znacznym stopniu opiera się na zdobytych doświadczeniach w okresie dzieciństwa. Sposób nawiązywania relacji, radzenia sobie w sytuacjach wyjątkowych czy trudnych zależny jest od tego jak zostało ukształtowane poczucie wartości jednostki oraz w jakim środowisku została ona wychowana. Dzieci wychowywane w domach, w których panowała atmosfera miłości i zrozumienia posiadają większe możliwości adaptacyjne w przeciwieństwie do dzieci, które wychowały się w rodzinach dysfunkcyjnych. Dzieci wychowujące się w rodzinach z problemem alkoholowym wykazują szereg charakterystycznych cech oraz schematów zachowań, którymi posługują się w dzieciństwie a później w życiu dorosłym niestety stanowi dla nich utrudnienie a niekiedy znaczną trudność. Role przyjmowane przez dzieci alkoholików (DDA) są rolami charakterystycznymi dla dzieci wychowujących się w rodzinie, w której panuje alkoholizm. Dzieci te bardzo często czują się niedowartościowane, niewidoczne, uważają, że powinny spełniać czyjeś wymagania czy stają się w przyszłości perfekcjonistami czy pracoholikami. Alkohol wywarł na ich życiu spore piętno, z którym latami nie mogą sobie poradzić, przez co tkwią w mechanizmach obronnych i nieświadomie powielają znany im schemat, w którym czują się bezpiecznie.

Published
2022-03-22
How to Cite
WALĄG, Paulina. Rodzina z problemem alkoholowym, funkcjonowanie oraz wpływ alkoholizmu na rozwój dziecka w okresie dzieciństwa oraz dorosłości. Młoda Humanistyka, [S.l.], v. 18, n. 1, mar. 2022. ISSN 2353-6950. Available at: <https://humanistyka.com/index.php/MH/article/view/301>. Date accessed: 02 oct. 2022.