Praca socjalna, jako forma wsparcia społecznego na przykładzie placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży

  • Justyna Kaiser Uniwersytet Rzeszowski

Abstract

Praca socjalna, jest to działalność prowadzona w wielu obszarach, między innymi w placówkach wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży. W artykule, jako przykład takiej placówki zostanie przedstawiona Świetlica Towarzystwa Przyjaciół Dzieci „Przystań” w Przemyślu.
Celem działalności placówki wsparcia dziennego jest przede wszystkim wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży, wyrównywanie zdiagnozowanych deficytów oraz oddziaływanie na środowisko młodego człowieka, w szczególności zagrożone wykluczeniem społecznym.

Published
2022-03-22
How to Cite
KAISER, Justyna. Praca socjalna, jako forma wsparcia społecznego na przykładzie placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży. Młoda Humanistyka, [S.l.], v. 18, n. 1, mar. 2022. ISSN 2353-6950. Available at: <https://humanistyka.com/index.php/MH/article/view/302>. Date accessed: 02 oct. 2022.