Rola asystenta rodziny w pomocy społecznej

  • Aldona Piędel Uniwersytet Rzeszowski

Abstract

W artykule na temat roli asystenta rodziny w pomocy społecznej w pierwszej kolejności zostanie omówiona ogólna charakterystyka specyfiki tego zawodu, co oznacza termin „asystent”, jaką ścieżkę kariery należy podjąć, aby móc pełnić rolę asystenta rodziny. Wskazane zostaną cele i zadania pracownika tego zawodu na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 9 czerwca 2011 roku. Nadrzędnym celem pracy asystenta jest pomoc rodzinie w zachowaniu jej integralności, przeciwdziałanie konieczności umieszczenia dzieci w opiece zastępcze, poprzez pomoc w osiągnięciu przez rodzinę podstawowego poziomu stabilności życiowej, umożliwiającej jej wychowywanie dzieci. W prezentowanym artykule wymienione i skrupulatnie omówione zostaną zasady współpracy asystenta z rodziną, modele pracy, formy zatrudnienia i wynagrodzenie, wypalenie zawodowe oraz krótki przegląd badań dotyczący asystentów rodziny.

Published
2022-03-22
How to Cite
PIĘDEL, Aldona. Rola asystenta rodziny w pomocy społecznej. Młoda Humanistyka, [S.l.], v. 18, n. 1, mar. 2022. ISSN 2353-6950. Available at: <https://humanistyka.com/index.php/MH/article/view/303>. Date accessed: 26 nov. 2022.