Przemiany ustrojowe jako przyczyna anarchizacji porządku prawnego Rzeczypospolitej szlacheckiej

  • Wacław Rosa

Abstract

Czasy demokracji szlacheckiej to niezwykle ciekawy etap w dziejach naszego narodu. Nie był to okres jednolity. Dzielił się na etap demokracji szlacheckiej i czasy oligarchii magnackiej. Taka przemiana ustrojowa niewątpliwie stała się jedną z podstawowych przyczyn, które doprowadziły do końca polskiej państwowości. Taka ewolucja oraz upadek klasy politycznej na skutek postępującej wewnętrznej anarchii musiały mieć szereg różnorakich przyczyn. Ze zjawiskiem tym wiążą się kwestie ekonomiczne jak i prawne. Przede wszystkim największy wpływ na rozkład instytucji państwa miała słabość władzy wykonawczej. Martwe prawo, nie wypełniając swoich funkcji dodatkowo demoralizuje społeczeństwo, utwierdzając w ludziach zgubne poczucie bezkarności. Taki stan rzeczy doprowadził do tego, że możliwe stało się wykształcenie systemu oligarchicznego. W niniejszym artykule analizie poddany został ciąg wydarzeń prawno-ustrojowych, oraz społeczno-ekonomicznych, który w niespełna 100 lat, doprowadził do anarchii czasów saskich oraz załamania się systemu prawnego w państwie szlacheckim.

Published
2016-06-01
How to Cite
ROSA, Wacław. Przemiany ustrojowe jako przyczyna anarchizacji porządku prawnego Rzeczypospolitej szlacheckiej. Młoda Humanistyka, [S.l.], v. 6, n. 1, june 2016. ISSN 2353-6950. Available at: <https://humanistyka.com/index.php/MH/article/view/42>. Date accessed: 19 may 2022.