Godność istoty ludzkiej w świetle ustawy o pomocy społecznej.

  • Sylwia Stecko

Abstract

Niniejszy artykuł obejmuje rozważania dotyczące godności człowieka w aktach prawnych pomocy społecznej, a zwłaszcza w ustawie o pomocy społecznej. Celem jego jest podkreślenie znaczenia jakie odgrywa godność istoty ludzkiej w sferze pomocy społecznej. Na podstawie materiału w nim zawartego należy stwierdzić, że państwo w swoich działaniach dąży do zagwarantowania swoim obywatelom warunków życia sprzyjających zaspokajaniu niezbędnych potrzeb zarówno materialnych jak i niematerialnych. Słowa kluczowe: prawo, pomoc społeczna, praca socjalna.

Published
2016-06-01
How to Cite
STECKO, Sylwia. Godność istoty ludzkiej w świetle ustawy o pomocy społecznej.. Młoda Humanistyka, [S.l.], v. 6, n. 1, june 2016. ISSN 2353-6950. Available at: <https://humanistyka.com/index.php/MH/article/view/43>. Date accessed: 19 may 2022.