Znaczenie komunikacji w organizacji

  • Sebastian Czarniecki

Abstract

Artykuł przybliża rolę komunikacji interpersonalnej w organizacji, która na ogół przybiera formę ustna lub pisemną. Każdy z tych sposobów ma zarówno oczywiste atuty, jak i słabości. Nie należy także zapominać, iż w organizacji mamy do czynienia z dwoma typami obiegu informacji: formalnym i nieformalnym, a sieci komunikacyjne w organizacji są rezultatem nakładania się tych dwóch obiegów. Podstawowa zasadą sprawnego funkcjonowania organizacji, jest to, ażeby te dwa obiegi komunikacji uzupełniały się nawzajem, a nie niosły sprzecznych, czy wykluczających się wiadomości, ponieważ taka sytuacja może doprowadzić do dezorientacji i chaosu wśród pracowników, co w efekcie wzmacnia ich poczucie zagrożenia i niepewności, a tym samym może spowodować spadek wydajności ich pracy, czy występowanie sytuacji konfliktowych. Dlatego ważna rolę w przekazie informacji zajmuje struktura organizacyjna oraz kadra menedżerska, narzucająca określony typ kanałów komunikacyjnych, od których zależy efektywność funkcjonowania całej organizacji.

Published
2016-06-01
How to Cite
CZARNIECKI, Sebastian. Znaczenie komunikacji w organizacji. Młoda Humanistyka, [S.l.], v. 6, n. 1, june 2016. ISSN 2353-6950. Available at: <https://humanistyka.com/index.php/MH/article/view/44>. Date accessed: 19 may 2022.