Motywowanie jako element zarządzania zasobami ludzkimi

  • Sebastian Czarniecki

Abstract

Celem artykułu jest ukazanie roli systemu motywacji w zarządzaniu zasobami ludzkimi organizacji. Istnieje wiele teorii odnoszących się do funkcji motywowania pracowników, jednak to od kadry menedżerskiej zależy w jaki sposób i poprzez jakie bodźce oddziałuje na swych podwładnych. Należy podkreślić, że nie ma jednej uniwersalnej metody motywowania, gdyż motywacja jest całością reakcji jednostki na sytuacje pracy, wykonywane zadania i skutki pracy, które są zmienne w czasie i przestrzeni oraz podlegają subiektywnemu osądowi i wartościowaniu. U podstaw zarządzania zasobami ludzkimi leży przekonanie, iż pracownicy stanowią cenny kapitał, którego wartość powinno się systematycznie podnosić. To, jak silna jest motywacja, zależy nie tylko od oczekiwanych skutków podjętych starań, czyli od spodziewanej nagrody, ale również od prawdopodobieństwa otrzymania tej nagrody. Im lepiej opanujemy zatem środki, które prowadzą do celu, tym większa będzie nasza motywacja.

Published
2016-06-01
How to Cite
CZARNIECKI, Sebastian. Motywowanie jako element zarządzania zasobami ludzkimi. Młoda Humanistyka, [S.l.], v. 6, n. 1, june 2016. ISSN 2353-6950. Available at: <https://humanistyka.com/index.php/MH/article/view/45>. Date accessed: 19 may 2022.