Społeczne i zdrowotne skutki stresu pourazowego

  • Małgorzata Zatorska-Zoła

Abstract

Uważa się, że PTSD spowodowane jest doświadczeniem szerokiego zakresu przeżyć traumatycznych. PTSD powstaje jako opóźniona lub przewleka reakcja na wydarzenia stresujące lub sytuacje o wyjątkowo groźnym lub katastroficznym charakterze, które mogą powodować poczucie cierpienia, udręczenia u wszystkich potencjalnych uczestników danego zdarzenia. Wśród skutków wojny, wpływ na zdrowie psychiczne ludności cywilnej jest jednym z najbardziej znaczących. Badania populacji ogólnej wskazują na wyraźny wzrost częstości  występowania zaburzeń psychicznych w okresie wojny. Kobiety są narażone bardziej niż mężczyźni. Inne grupy narażenia to dzieci i osoby starsze. Chociaż objawy przypominające zespół stresu pourazowego (PTSD) były przedstawiane w literaturze światowej od wielu lat w następstwie wojen i katastrof które miały miejsce na przestrzeni wieków, termin PTSD pojawił się w roku 1980 w trzeciej edycji „Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders”. Od tego roku PTSD uznany został formalnie jako chorobowa jednostka medyczna. W niniejszym tekście, "uraz" odnosi się do doświadczeń, które powodują intensywne reakcje fizyczne i stres psychologiczny. Trauma wynika ze zdarzenia, serii wydarzeń, lub zestawu okoliczności, które są fizycznie doświadczane przez osoby oraz są emocjonalnie szkodliwe, a nawet groźne mając trwały negatywny wpływ na funkcjonowanie jednostki pod względem fizycznym, społecznym i emocjonalnym.

Published
2016-06-01
How to Cite
ZATORSKA-ZOŁA, Małgorzata. Społeczne i zdrowotne skutki stresu pourazowego. Młoda Humanistyka, [S.l.], v. 6, n. 1, june 2016. ISSN 2353-6950. Available at: <https://humanistyka.com/index.php/MH/article/view/46>. Date accessed: 19 may 2022.