Niepełnosprawność w polszczyźnie – nazwy określające dysfunkcje na podstawie analizy forów internetowych dla osób niepełnosprawnych

  • Katarzyna Prażmowska-Bartoszek

Abstract

Artykuł stanowi próbę zgromadzenia i opisania leksyki nazywającej osoby niepełnosprawne
wyekscerpowanej z dwóch ogólnopolskich forów internetowych dedykowanych ON. Zawiera
przegląd prawnych, medycznych i językoznawczych definicji niepełnosprawności i samej
osoby niepełnosprawnej oraz próbę klasyfikacji różnego rodzaju niepełnosprawności
(niepełnosprawność fizyczna, psychiczna, sensoryczna i złożona). Celem artykułu jest
sformułowanie odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób osoby niepełnosprawne określają
własne deficyty, jakie nacechowanie mają wyrazy i połączenia wyrazowe stosowane przez
ON w kontekście własnej niesprawności oraz w odniesieniu do innych, również
niepełnosprawnych użytkowników forów. Wnioski z przeprowadzonych badań stanowią
podsumowanie językowych cech i właściwości dyskursu o niepełnosprawności w świetle
analizy wybranych forów internetowych.

Published
2016-06-01
How to Cite
PRAŻMOWSKA-BARTOSZEK, Katarzyna. Niepełnosprawność w polszczyźnie – nazwy określające dysfunkcje na podstawie analizy forów internetowych dla osób niepełnosprawnych. Młoda Humanistyka, [S.l.], v. 6, n. 1, june 2016. ISSN 2353-6950. Available at: <https://humanistyka.com/index.php/MH/article/view/49>. Date accessed: 20 may 2022.