Nierówności edukacyjne wśród gimnazjalistów Małopolski

  • Joanna Pikul

Abstract

Nierówności edukacyjne są faktem powszechnie uznanym, jednakże ich zasięg jest znacznie zróżnicowany. Kategorią społeczną, na którą silnie oddziałują jest młodzież, która często doświadcza konfliktu między swoimi aspiracjami a możliwościami ich realizacji. Najczęstszym źródłem nierówności edukacyjnych jest najbliższe środowisko młodego człowieka, zatem jego habitus, miejsce zamieszkania, lokalizacja i dostępność placówek edukacyjnych. Celem niniejszej pracy jest analiza związków jakie zachodzą między źródłami nierówności edukacyjnych a aspiracjami edukacyjnymi młodzieży. Cel zostanie osiągnięty poprzez zaprezentowanie wyników badań ilościowych wśród gimnazjalistów województwa małopolskiego zrealizowanych w ramach projektu pn. „Analiza społecznych konsekwencji przemian edukacyjnych w Polsce”.

Published
2016-06-01
How to Cite
PIKUL, Joanna. Nierówności edukacyjne wśród gimnazjalistów Małopolski. Młoda Humanistyka, [S.l.], v. 6, n. 1, june 2016. ISSN 2353-6950. Available at: <https://humanistyka.com/index.php/MH/article/view/51>. Date accessed: 19 may 2022.