Kapitał społeczny jako element modelu aktywizacji społeczności lokalnych

  • Hubert Kotarski

Abstract

Prezentowany artykuł jest próbą refleksji nad rolą kapitału społecznego w aktywizacji społeczności lokalnej na empirycznym przykładzie pięciu powiatów województwa podkarpackiego – rzeszowskiego, strzyżowskiego, ropczycko-sędziszowskiego, przemyskiego i lubaczowskiego. Celem głównym artykułu jest określenie poziomu zasobów kapitału społecznego mieszkańców województwa podkarpackiego oraz możliwości wykorzystania tego zasobu pod kątem rozwoju lokalnego. Wyniki badań pozwoliły wskazać na istnienie związku między zasobami kapitału społecznego a czynnikami mającymi wpływ na jego poziom. Analiza związku pomiędzy kapitałem społecznym a czynnikami go determinującymi, pozwoliła wnioskować o istnieniu związku między poziomem zasobów aktywności społecznej i możliwością ich podnoszenia, a zasobami i jakością kapitału społecznego, na który może on oddziaływać.

Published
2016-06-01
How to Cite
KOTARSKI, Hubert. Kapitał społeczny jako element modelu aktywizacji społeczności lokalnych. Młoda Humanistyka, [S.l.], v. 6, n. 1, june 2016. ISSN 2353-6950. Available at: <https://humanistyka.com/index.php/MH/article/view/52>. Date accessed: 19 may 2022.