Zagrożenia związane z korzystaniem z nowych mediów wśród dzieci i młodzieży. Komunikat z badań przeprowadzonych wśród rzeszowskich gimnazjalistów.

  • Estera Machowska

Abstract

Nowe media wśród których najpopularniejszy jest internet, stają się coraz bardziej
powszechnym środkiem komunikacji, umożliwiającym podejmowanie wielu działań
w wirtualnej przestrzeni, zarówno w wymiarze pozytywny jak i negatywnym. W artykule zaprezentowano charakterystykę zagrożeń związanych z korzystaniem z internetu. Celem
niniejszego artykułu jest przedstawienie analizy wyników badania dotyczącego zagrożeń
związanych z korzystaniem z internetu przez młodzież, które zostało wykonane jako część
badań prowadzonych przez autora wiosną 2014 r. na potrzeby pracy magisterskiej, opisującej stan wiedzy rzeszowskich gimnazjalistów na temat wybranych form cyberprzemocy, na
próbie 156 gimnazjalistów w wieku 14-16 lat. Celem badania było ustalenie poziomu
posiadanej przez młodych ludzi wiedzy na temat wybranych form cyberprzemocy. W badaniu
została wykorzystana metoda reprezentacyjna zwana inaczej sondażową lub ankietową,
natomiast techniką badawczą była ankieta audytoryjna. Główny wniosek z badań dotyczy tego, iż zbyt duża liczba młodych ludzi nie ma świadomości istnienia różnego rodzaju
zagrożeń związanych z korzystaniem z internetu, które obejmują dostęp do agresywnych
treści, pornografii, możliwość stania się sprawcą lub ofiarą cyberprzemocy, internetowe
uwodzenie. Pomimo prawie stu procentowego określenia swojej wiedzy, jako wystarczającej,
własna deklaracja badanych nie pokryła się ze stanem faktycznym.

Published
2016-06-01
How to Cite
MACHOWSKA, Estera. Zagrożenia związane z korzystaniem z nowych mediów wśród dzieci i młodzieży. Komunikat z badań przeprowadzonych wśród rzeszowskich gimnazjalistów.. Młoda Humanistyka, [S.l.], v. 6, n. 1, june 2016. ISSN 2353-6950. Available at: <https://humanistyka.com/index.php/MH/article/view/53>. Date accessed: 19 may 2022.