Przeniesienie pracownika samorządowego na inne stanowisko

  • Dorota Kozioł

Abstract

Głównym celem niniejszego artykułu jest przedstawienie zagadnień związanych z przyczynami oraz szczególnymi przypadkami zmiany treści umownego stosunku pracy w samorządzie terytorialnym, które wiążą się nierozerwalnie z naborem wewnętrznym w jednostkach samorządu terytorialnego. Nabór ten prowadzony jest w oparciu o jedną z czterech instytucji: awans wewnętrzny pracownika samorządowego; zlecenie pracownikowi samorządowemu czasowego wykonywania innej pracy; przeniesienie pracownika samorządowego zatrudnionego na stanowisku urzędniczym na inne stanowisko, jeżeli ze względu na likwidacje tego stanowiska nie jest możliwe dalsze jego zatrudnienie na tym stanowisku oraz; przeniesienie pracownika samorządowego zatrudnionego na stanowisku urzędniczym do pracy w innej jednostce w tej samej lub innej miejscowości.

Published
2016-12-01
How to Cite
KOZIOŁ, Dorota. Przeniesienie pracownika samorządowego na inne stanowisko. Młoda Humanistyka, [S.l.], v. 7, n. 2, dec. 2016. ISSN 2353-6950. Available at: <https://humanistyka.com/index.php/MH/article/view/57>. Date accessed: 26 nov. 2022.