Zmiana treści umowy o pracę pracownika samorządowego

  • Dorota Kozioł

Abstract

Głównym celem niniejszego artykułu jest przedstawienie zmiany treści stosunku pracy. Obecnie obowiązująca ustawa o pracownikach samorządowych w art. 20-23 normuje charakterystyczne przypadki zmiany treści umownego stosunku pracy w samorządzie terytorialnym. Sposoby zmiany treści umowy o pracę normują również przepisy kodeksu pracy dotyczące porozumienia zmieniającego, wypowiedzenia zmieniającego, a także czasowego powierzenia pracownikowi innej pracy. Ze zmianą treści stosunku pracy mamy do czynienia, gdy do treści stosunku pracy zostaną włączone nowe prawa lub obowiązki, albo dotychczasowe ulegną ograniczeniu, rozszerzeniu lub wyłączeniu. Ma ona charakter konstytutywny. Przeprowadzane na przestrzeni ostatnich lat reformy miały na celu stworzenie do poszczególnych segmentów administracji publicznej systemu zarządzania kadrami w administracji publicznej oraz upowszechnienie nowych technik zarządzania zasobami ludzkimi, a poprzez to pełniejsze dostosowanie służby publicznej w Polsce do standardów obowiązujących w innych krajach europejskich

Published
2016-12-01
How to Cite
KOZIOŁ, Dorota. Zmiana treści umowy o pracę pracownika samorządowego. Młoda Humanistyka, [S.l.], v. 7, n. 2, dec. 2016. ISSN 2353-6950. Available at: <https://humanistyka.com/index.php/MH/article/view/58>. Date accessed: 26 nov. 2022.