Wskaźniki rozwoju Polski oraz województwa podkarpackiego w zakresie wpierania innowacji MŚP przy równoczesnym łączeniu nauki z biznesem B+R

  • Krzysztof Kalita

Abstract

Łączenie nauki z biznesem B+R niewątpliwie charakteryzuje nowoczesne i rozwijające społeczeństwa. Współcześnie rozwój społeczny oraz gospodarczy w istotnym stopniu możliwy jest poprzez innowacyjność, czyli taki zbiór mechanizmów i elementów, który przyczynia się do konkurencyjności oraz atrakcyjności produktu. W dobie wolnego rynku specjaliści różnych gałęzi przemysłu i gospodarki wskazują, iż ciągle istnieje potrzeba większej profesjonalizacji, czyli tworzenia takich rozwiązań przez firmy, które są przebadane i potwierdzone naukowo. Tylko poprzez wzajemną współpracę jednostek nauki i biznesu możliwy jest wzrost gospodarczy poprzez innowacyjność, która zdecydowanie wpisana jest w rozwój. Z roku na rok w krajach Unii Europejskiej monitorowany jest poziom innowacyjności w obszarze B+R. Jak wygląda sytuacja Polski w zakresie łączenia nauki z biznesem oraz jak w związku z tym wypada Podkarpacie na tle pozostałych województw? Te pytania, na które szukano odpowiedzi w trakcie analizy dostępnych wskaźników, stały się inspiracją do przygotowania zestawienia statystycznego, o którym traktuje niniejszy artykuł.

Published
2016-12-01
How to Cite
KALITA, Krzysztof. Wskaźniki rozwoju Polski oraz województwa podkarpackiego w zakresie wpierania innowacji MŚP przy równoczesnym łączeniu nauki z biznesem B+R. Młoda Humanistyka, [S.l.], v. 7, n. 2, dec. 2016. ISSN 2353-6950. Available at: <https://humanistyka.com/index.php/MH/article/view/59>. Date accessed: 26 nov. 2022.