Modele kształcenia nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej

  • Mariola Kinal

Abstract

W czasach szybko zmieniającej się rzeczywistości ciężko określić, jaki model kształcenia nauczycieli jest najlepszy, bądź najbardziej wartościowy. Wiele z nich, zanim jeszcze ulegnie popularyzacji, przestaje pasować do sytuacji społecznej, politycznej, ekonomicznej. Także modele kształcenia nauczycieli sprawdzające się w jednym kraju, nie przystają do rzeczywistości innego. Szczególnie istotne jest określenie sposobów kształcenia nauczycieli wczesnej edukacji, gdyż to jak zostaną oni wykształceni decyduje o tym, jak będą kształcić dzieci, które w przyszłości będą budować społeczeństwo i państwo – to od ich wiedzy, umiejętności i postaw zależy ich kształt. W konstruowaniu modeli kształcenia nauczycieli należy brać pod uwagę historię i to jak kształcono w dawnych czasach (sukcesy i niepowodzenia), warunki ekonomiczne w danym państwie, ale także społeczne i prawne, międzypaństwowe wytyczne, w których określone są sylwetki absolwentów kierunku pedagogicznego oraz problemy, jakie będzie musiał rozwiązywać nauczyciel w społeczeństwie informacyjnym.

Published
2016-12-01
How to Cite
KINAL, Mariola. Modele kształcenia nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej. Młoda Humanistyka, [S.l.], v. 7, n. 2, dec. 2016. ISSN 2353-6950. Available at: <https://humanistyka.com/index.php/MH/article/view/61>. Date accessed: 02 oct. 2022.