Nauczanie religii w polskich szkołach w XX i XXI wieku

  • Mariola Kinal

Abstract

Zagadnienia religijne budzą we współczesnym społeczeństwie wiele kontrowersji. Są także tematem polaryzującym społeczeństwo w obrębie wielu zagadnień, między innymi stopnia świeckości państwa, angażowania się hierarchów kościelnych w decydowanie o sprawach państwa, nauczania religii w szkołach publicznych. W Polsce zdecydowana większość mieszkańców, bo aż 92,8% przynależy do kościoła katolickiego (obrządku łacińskiego), kolejną mniej liczną grupą są osoby nienależące do żadnego kościoła ani związku wyznaniowego (3,1%) i przynależący do kościoła prawosławnego (0,7%) [Główny Urząd Statystyczny 2015]. W związku z tym, dyskusje społeczne w Polsce, dotyczące religii odnoszą się we większości do praw i obowiązków wyznawców kościoła katolickiego. Od czasu transformacji społeczno-gospodarczej w Polsce zagadnieniem różnicującym społeczeństwo stała się kwestia nauczania religii w szkołach publicznych, dzieląc je na tych, którzy aprobują nauczanie religii na lekcjach w budynku szkolnym i tych, którzy postulują powrót katechezy do sal kościelnych.

Published
2016-12-01
How to Cite
KINAL, Mariola. Nauczanie religii w polskich szkołach w XX i XXI wieku. Młoda Humanistyka, [S.l.], v. 7, n. 2, dec. 2016. ISSN 2353-6950. Available at: <https://humanistyka.com/index.php/MH/article/view/62>. Date accessed: 26 nov. 2022.