Socjologia a neurobiologia. O przyczynach socjologicznej niechęci do neurobiologii.

  • Marta Marzec

Abstract

XX wiek okazał się być wiekiem ogromnego rozwoju neuronauk. Dzięki zastosowaniu zaawansowanej technologii komputerowej w badaniach mózgu człowiek po raz pierwszy w historii stanął przed możliwością naukowego zbadania tego, co się w nim dzieje kiedy myśli, czuje, chce, poznaje czy wchodzi w interakcje z otaczającym go światem. Wiedza ta została wykorzystana na polu wielu dziedzin nauki skutkując powstaniem nowych dyscyplin takich jak neuropsychologia, neuroekonomia czy neurofilozofia. Socjologia jednak wydaje się nie wykazywać większego zainteresowania wiedzą, którą oferują najnowsze wyniki badań nad ludzkim mózgiem. Mimo, że nowe gałęzie neuronauk takie jak np.: społeczna i afektywna neurobiologia (Social and Affective Neuroscience) coraz częściej podejmują tematy typowo socjologiczne – zajmując się badaniem interakcji, współpracy czy rywalizacji – socjologowie, poza nielicznymi wyjątkami, wydają się nie dostrzegać potencjału wyników tych badań dla rozwoju własnej dyscypliny. W poniższym artykule chciałabym przyjrzeć się bliżej temu zjawisku i zastanowić się nad jego przyczynami. Stawiam tutaj tezę, że niewielkie zainteresowanie socjologów neuronaukami wynika nie tyle ze specyfiki samej dyscypliny czy też jej przedmiotu badań ale przede wszystkim z leżącego u źródeł jej powstania sposobu zdefiniowania tego co społeczne, biologiczne i umysłowe

Published
2016-12-01
How to Cite
MARZEC, Marta. Socjologia a neurobiologia. O przyczynach socjologicznej niechęci do neurobiologii.. Młoda Humanistyka, [S.l.], v. 7, n. 2, dec. 2016. ISSN 2353-6950. Available at: <https://humanistyka.com/index.php/MH/article/view/63>. Date accessed: 26 nov. 2022.