Spożywanie i nadużywanie alkoholu przez współczesną młodzież na podstawie wyników wybranych badań

  • Patrycja Boczar-Pelczar

Abstract

Artykuł koncentruje się na problemie występowania zjawiska alkoholizmu wśród członków współczesnego społeczeństwa polskiego. Do zobrazowania ilościowego poziomu zjawiska posłużono się danymi pochodzącymi z badań Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Centrum Badania Opinii Społecznej oraz z Europejskiego Programu Badań Ankietowych w Szkołach ESPAD. Problematyka alkoholizmu obsadzona została w szerszym kontekście, w powiązaniu z innymi problemami dotykającymi współczesne społeczeństwo polskie. Jednym z szerzej omówionych zagadnień ścisłe powiązanych z alkoholizmem jest problem przemocy, który niejednokrotnie jest ściśle związany z nadużywaniem substancji psychoaktywnych. Autorka skupiła się również na znaczeniu profilaktyki i realizowanych przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych kampanii profilaktycznoedukacyjnych, mówiących o skutkach nadużywania alkoholu i problemów z społecznych z tym związanych.

Published
2016-12-01
How to Cite
BOCZAR-PELCZAR, Patrycja. Spożywanie i nadużywanie alkoholu przez współczesną młodzież na podstawie wyników wybranych badań. Młoda Humanistyka, [S.l.], v. 7, n. 2, dec. 2016. ISSN 2353-6950. Available at: <https://humanistyka.com/index.php/MH/article/view/65>. Date accessed: 26 nov. 2022.