Przemiany religijności Polaków po 1989 roku

  • Wioleta Madej-Wojdyła

Abstract

Proces transformacji trwa w Polsce od 1989 roku. Zmiany z nim związane dokonują się we wszystkich obszarach tj. społecznym, politycznym, gospodarczym oraz kulturowym. W wymiarze społecznym proces ten, oznacza przejście od społeczeństwa tradycyjnego do społeczeństwa o solidarności organicznej w rozumieniu Emila Durkheima. Istotą procesu jest „bycie w drodze”. Znany jest tylko punkt wyjścia, natomiast przyszłość jawi się pod znakiem zapytania. Nie ulega wątpliwości, że Polska będzie dążyć do pełnego członkostwa w świecie zachodnioeuropejskim, czego następstwem prawdopodobnie będzie upodobnianie się do innych państw Wspólnoty Europejskiej pod względem ekonomii i prawa. Kluczowe jest pytanie: czy przybliża się do nich także pod względem religijności? Głównym celem artykułu jest przedstawienie czynników, które wpływają na zmiany w obszarze religijności. Zmiany te polegają w głównej mierze na przejściu od tradycyjnej formy religijności tj. religijności kościelnej do religijności selektywnej (wybiórczej) bądź religijności pozakościelnej. Przytoczone badania stanowią przybliżenie obrazu religijności Polaków.

Published
2016-12-01
How to Cite
MADEJ-WOJDYŁA, Wioleta. Przemiany religijności Polaków po 1989 roku. Młoda Humanistyka, [S.l.], v. 7, n. 2, dec. 2016. ISSN 2353-6950. Available at: <https://humanistyka.com/index.php/MH/article/view/67>. Date accessed: 26 nov. 2022.