Nadanie numeru PESEL dla cudzoziemca przed i po 1 marca 2015 roku

  • Dorota Kozioł

Abstract

Głównym celem niniejszego artykułu jest przedstawienie zagadnień związanych z problemem uzyskania numeru PESEL przez obcokrajowców przebywających w Polsce na podstawie zezwoleń na pobyt czasowy czy też wiz. Regulacja prawna obowiązująca przed 1 marca 2015 r. nakładała na gminy obowiązek wnioskowania o nadanie numeru PESEL dla każdego cudzoziemca, który zameldował się na pobyt stały, czy choćby czasowy powyżej 3 miesięcy. W wyniku wejścia w życie nowej ustawy obcokrajowcy przebywający na terenie Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie pozwoleń czasowych bądź wiz muszą występować o nadanie numeru PESEL we własnym zakresie, wskazując odpowiednią podstawę prawną. Sam bowiem meldunek obecnie nie jest związany z adnotacją danych cudzoziemca w rejestrze PESEL. W wyniku poczynionej analizy obowiązujących przepisów prawa można wskazać dwie przesłanki wnioskowania o nadanie numeru PESEL dla osób przebywających na terenie Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie pobytu czasowego bądź wiz, tj. rejestracja w KRS lub rejestracja profilu zaufanego na platformie ePUAP

Published
2017-06-01
How to Cite
KOZIOŁ, Dorota. Nadanie numeru PESEL dla cudzoziemca przed i po 1 marca 2015 roku. Młoda Humanistyka, [S.l.], v. 8, n. 1, june 2017. ISSN 2353-6950. Available at: <https://humanistyka.com/index.php/MH/article/view/71>. Date accessed: 18 may 2022.